جمعه 22 آذر‌ماه سال 1387

 مقدمه:

  

همانگونه که می دانید بشر از ابتدای خلقت تاکنون همواره تلاش کرده است تا راههایی را برای رسیدن به رفاه و خوشبختی پیدا کند و تلاش تمامی محققان و دانشمندان نیز تا به امروز بر این اصل استوار بوده تا از مشکلات انسانها بکاهند و راههایی را برای سعادت و رفاه بشر بیابند . علاوه بر آن هر فرد در طول زندگی خود تلاش می کند که به خوشبختی ، سعادت و آرامش برسد. البته تعریف خوشبختی از دیدگاه افراد مختلف ، متفاوت است و هر کس خوشبختی خود را در یک چیز می بیند اما راههای دستیابی به این ایده و آرزو یکسان است.

هدف از نوشتن این مقاله و مقاله هایی که در آینده در پی خواهد آمد این است که با استفاده از تحقیقاتی که به عمل آمده ، راههایی عملی و کاربردی به شما ارائه شود تا شما خوانندگان عزیز با بهره گیری از آن بتوانید شاهد خوشبختی را در آغوش بکشید.

ممکن است شما خوانندگان عزیز هم در این زمینه مطالعه داشته باشید و فکر کنید پاره ای از مطالب تکراری است و تاثیری در زندگی ندارد ، اما نکته مهم این است که آیا شما مطلبی را که مطالعه کرده اید درک کرده اید یا آنرا بصورت داستان خوانده و پس از پایان کتاب ، بدون انجام هیچ کاری آنرا فراموش کرده اید . نکته دیگر اینکه این مطالب تا حد امکان به زبان ساده و با شاهد و مثال عنوان می شود تا شما بتوانید آنها را به کار ببندید و از مواهب آن برخوردار شوید. در این میان سعی می شود از میان مثالهایی که در زبان و ادبیات فارسی نیز وجود دارد استفاده شود.

دانستن این مطلب و به کارگیری آن برای همه ، به ویژه جوانان جویای نام و خواهان پیشرفت بسیار مفید است. مهم نیست که آرزوی شما چقدر بزرگ باشد ، مهم آن است که شما بخواهید به این هدفها در زندگیتان برسید. همچنین در نظر است با نوشتن خاطراتی که برای خودم یا کسانی که در این راه به نتیجه رسیده اند شواهد زنده ای برای خوانندگان عزیز نقل شود تا درک و به کارگیری مطالب را روان تر و آسانتر کند.

چناچه در ارتباط با مطالبی که نوشته می شود سئوالی برای شما پیش آید در بخش پرسش و پاسخ که در پایان هر مقاله خواهد آمد سعی می شود در حد توان پاسخی مناسب ارایه شود. به یاد داشته باشید خواندن این مطالب به ترتیب توالی و به کار بستن آنها ، برای دستیابی موفقیت در درجه اول اهمیت است.

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>