سه‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1387

قسمت بیست و سوم      شکر گزاری (1)

اگر از شما بپرسند،همین حالا برای دگرگونی چه کاری می توانی انجام بدهی؟ چه می گویی؟

من در یک کلمه می گویم، شکر گزاری.

شکر نعمت، نعمتت افزون کند                 کفر نعمت، از کَفَت بیرون کند

بزرگ ترین سارقِ شادی و فراوانی از زندگی انسانها،نا سپاسی است و تمام کمبودها در زندگی حاصل این تفکر است.آیا کمبودپول،سلامتی یا روابط اجتماعی خوب،شواهد زندهای از کمبود شکرگزاری نیستند؟ناسپاسی فقط این نیست که انسان به زمین و زمان بد بگوید.اگر شما روی کمبودها هم تمرکز کنید،نشانه آن است که شاکر نیستید و همین امر سبب افزایش کمبود در زندگیتان خواهد شد.

ما می دانیم که جهان منبع وسیعی از نعمتهاست وهزاران بلکه میلیونها سال است که انسانها و دیگر مخلوقات از این مواهب بهره می برند و پایانی بر آن متصور نیست.پس چرا باید احساس کمبود و نا امنی کرد؟ چرا باید فکر کنیم که ما تَهِ صف هستیم و وقتی نوبت به ما برسد همه چیز تمام شده؟چرا فکر نمی کنید که اول صف هستید و همیشه همه چیز در دسترس شماست؟

دو باره تکرار می کنم،هنوز هم ساده ترین راه برای فراخوان و جذب همه چیز به زندگی،شکر گزاری است.این اصل از قرنها پیش مدّ نظر اندیشمندان بوده است.برای اثبات این مدّعی نظری به دیباچه گلستان سعدی می اندازیم تا ببینیم او در این باره چه می گوید:

منّت خدای را عزَّوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.هر نفسی که فرو می رود مُمِد حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات.پس در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمت را شکری واجب.

از دست و زبان که برآید                     کزعهده یِ شکرش به درآید؟

اِعمَلوا آل داوودَ شکراً و قلیلٌ مِن عبادی الشکور.

آیا تاکنون متنی خوانده اید که بتواند اهمیت شکر گزاری را به این زیبایی مطرح کند.سعدی می فرماید:خدا را سپاس می گویم که اطاعت از او،سبب نزدیکی به وی می شود و شکر نعمت هایش باعث افزایش این نعمت ها می گردد.هر نفسی را که فرو می بریم زندگی دو باره به ما می دهد و هر بازدَم ،شادی روح ما را بخاطر تجدید حیات در پی دارد.پس در هر دَم و بازدَم دو نعمت موجود است و برای هر نعمتی هم واجب است که ما شکری را بجای آوریم.چه کسی واقعاً این توانایی را دارد که بتواند شکر خدای را بجای آورد؟ ای آل داوود، شکری بجای آورید زیرا عده ی کمی از بندگان من شکر گزارند.

با این اوصاف ما چه حرفی برای گفتن داریم؟ فقط می توانیم به عجز خود در برابر این همه نعمت،اعتراف کنیم.

هیچ اهمیتی ندارد که شما کی هستید و کجا زندگی می کنید.شما می توانید با شکر گزاری زندگی خودتان را عوض کنید مشروط براین که این کار را با تمام وجود واز اعماق قلبتان انجام دهید.باید چنان این شکر گزاری عمیق باشد که احساس کنید تمام سلولهایتان آن را مانند نور به اطراف می پراکند.شکر گزاری یک تمرین فکری یا مغزی نیست ودر حقیقت اگر شما برای شکر گزاری از مغزتان استفاده کنید، یا بی تاثیر است یا اثر کمی خواهد داشت.شکر گزاری واقعی از قلب سرچشمه می گیرد.شما باید در قلبتان شکرگزارانه فکر کنید.شکرگزارانه صحبت کنید و آن را به بالا ترین شکل ممکن در وجودتان احساس نمایید و این مطلب رادر همین سطح و کیفیت تمرین کنید.

در خلالی که شما دارید این تمرین راانجام می دهید افکار و احساسات سپاس بیشتری را به وسیله ضمیر باطن خود جذب خواهید کرد.سپس در مدت زمان کوتاهی،تماماً از آن اشباع می شوید و از آن سوی تصورات خود می توانید شادی را تجربه کنید و این چیزی است که با انتخاب راه شکر گزاری به عنوان راه اصلی زندگی خود آنرا آغاز می کنید.

حال اگر واقعاً شما بتوانید در این بالاترین حالت از شکرگزاری قرار بگیرید و با آن زندگی کنید،دیگر هرگز در زندگیتان نیازی به تقاضا و آرزوی چیزی را نخواهید داشت چون به جایی می رسید که پیش از هرآرزویی همه خواسته هایتان برآورده می شود. چرا که شکرگزاری،مغناطیسی است که همه ی در های کائنات را به روی شما باز می کند.در اینجا نیز،بخشی از مقدمه کلیله و دمنه را که با شکرگزاری آغاز شده برایتان نقل می کنم.

سپاس و ستایش مر خدای را که آثار قدرت او در روز روشن نمایان است و انوار حکمت او در دل شب تاری درخشان.بخشایندهای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد.جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید.....

در پاره ای از کشورها آخرین پنجشنبه سال میلادی را به عنوان روز شکرگزاری جشن می گیرند و به درگاه خدا شکر گزاری می کنند.بیایید همه ی پنجشنبه ها یا بهتربگویم همه ی روزهای خدا را تبدیل به روز شکرگزاری کنید.همه روزها متعلق به شماست که می توانید از آنها استفاده کنید و از هر راهی که می توانید شکر گزار باشید وآن را بگویید و احساس کنید.به محض اینکه راه شکرگزاری را در زندگی خود بگشایید،قدرتمندترین کانال دریافت را از درون خود گشوده اید......

در این متن از  مقاله خانم راندا بیرن که به مناسبت روز شکر گزاری برایم ارسال کرده بودند با تغییراتی استفاده کرده ام.ایشان به خالق راز در جهان معروفند.

 شکرگزاریThanksgiving =

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>