سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1387

در مرحلهء دگرگونی،زندگی به سفری جالب و شیرین و سرشار از هیجان و شادی تبدیل خواهد شد.بخشی از وجودتان که تاکنون در قید و بند جسم بود آزاد می شود و مجال این را پیدا می کند تا تمام ابعاد جهان را ببیند.در فضای خلوت باطن ساکن می شوید.از رویدادها قدردانی می کنید و هیچگاه توسط نقطه نظرها و اعمال دیگران مورد تهدید قرار نمی گیرید.نظرات مخالف اطرافیان را آسانتر می پذیرید زیرا شما مرکز جهان خود هستید و نیروهای خارجی شما را کنترل نمی کنند.نیازی نمی بینید که حرفها و عقاید خودرا به دیگران ثابت کنید و از هرگونه بحث و جدل بی جا پرهیز می کنید.

وقتی به تدریج به توانایی های بیکران ذهن خود متصل شدید،با آرامشی سرشار از صلح و صفا در مراقبه فرو می روید.بیشتر تمایل پیدا می کنید در پناه مراقبه ،به این خلوتگاه و مکان امن بروید و با بستن چشمانتان،این آرامش و آسایش ژرف را تجربه کنید و چیزهایی در باره خودتان کشف کنید که پیش از این به آنها توجه نمی کردید.

وقتی بخش نامرئی وجودتان را فعال کنید و در کارهایتان دخالت دهید خواهید دانست که وجود فیزیکی یا جسم شما،همه هستی تان نیست.حس می کنید که در وجودتان،هوشمندی و اقتدار وصف ناپذیری هست که به اندیشه ها وپرسشهایتان پاسخ می دهد.همدردی و شفقت در جسم و جانتان رسوخ می کند و خیلی راحت، اشتباهات دیگران را نادیده می گیرید و در دنیای خودتان زندگی می کنید.سعی می کنیدبه دیگران عشق بورزید و به آنها کمک و یاری برسانید چون خود را با بشریت و دیگران یکی می دانید.در باره دیگران قضاوت و داوری نمی کنید و به خود اجازه نمی دهید که در زندگی دیگران  کندوکاو کنید.

همچنین در مقابل نقطه نظرهای مخالف،جبهه گیری نمی کنید و تمایل ندارید حقانیت خود را به اثبات برسانید.روابط اجتماعی شما گرمتر ولذت بخش تر می شود.به نقطه نظرهای دیگران،هرچند هم مخالف شما باشد احترام می گذارید.هر کسی رامنحصراّ به خاطر خودش دوست دارید.این نگرش به شما مجال آن را می دهد که همزمان در روح و جسم خود زندگی کنید.

وقتی به این سطح از هشیاری برسید،احساس می کنید که سرشار از انرژی و سلامتی هستید.وقتی در صف می ایستید،بی تابی نمی کنید و خود را تحت فشار نمی بینید.

شما باید خودتان را همانگونه که هستید دوست بدارید و این عشق و علاقه به خود،سبب می شود که دیگران را هم مورد محبت قرار دهید.رقابت در کارهایتان جای خود را به همکاری با دیگران می دهد و نتایج شگفت انگیزی را به بار می آورد.

کسی که به این مرحله از آگاهی می رسد، دیگر نیازی احساس نمی کند که اگر برای کسی کاری انجام داد از او تشکر کنند،زیرا موفقیت دیگران را ناشی از فداکاری خود نمی داند.صلح و صفا در باطن شخص متمرکز می شود و همیشه خرسند و شادمان است.

با استفاده از کتاب:باور کنید تا ببینید.نوشته: دکتر  وین دایر

عبارتهای تاکیدی:

من خود را دوست دارم و تایید می کنم.من با فرآیند زندگی در آرامشم.

من به همهء گوشه های زندگیم آرامش می بخشم.

با انتخاب اندیشه های شاد و مهر آمیز،جهانی شاد و مهرآمیز می آفرینم.من ایمن و آزادم.

می دانم که فرآیند زندگی،مرا به سوی والاترین صلاحم می کشاند.من در آرامشم.

من از نیرو و زندگی و شادمانی سرشارم.

هم اکنون آنچه باید بدانم بر من آشکار می شود.

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>