جمعه 11 بهمن‌ماه سال 1387
 

 

قسمت سی و یکم      دگرگونی 


چرا عدّه ای در مقابل دگرگونی مقاومت می کنند؟گروهی به خاطر تامین امنیت در برابر دگرگونی مقاومت می کنند.عده ای هم وجود خود را در این قالب مادّی خلاصه می نمایند و حاضر نیستند خود را به خطر بیندازند.
تمام موانعی که بر سر راه شادمانی و نشاط و سر زندگی شما قد علم کرده است ناشی از تمرکز بر خصوصیّات جسمی و روانی است.در میان این چارچوب فکری،افراد موفق و کامیاب را خوش شانس می پندارید و تصور می کنید این گونه افراد در دامان پول و ثروت و نیکبختی پا به عرصهء وجود نهاده اند.این افکار از ذهنِ کسانی تراوش می کند که خود را در این قالب فییزیکی محبوس کرده اند.در صورتی که عبور از دروازهء دگرگونی مستلزم آن است که ذهن خود را بر روی افکار و آرمانهای تازه بگشایید
.


بیشتر مردم به خاطر این که به افکار و پندارهای گذشته اُنس گرفته اند و در کنار آن آسوده خاطرندبر هر گونه فکر و نظر تازه،خط بطلان می کشند.بشر به طور طبیعی به این اندیشه خو کرده است که تنها چیزهای عینی و ملموس را حقیقی بداند و با پدیده های غیر مادی و نا مرئی با شک و تردید برخورد کند.غالب مردم حاضر نیستند از محدوده و حریم امنی که برای خود به وجود آورده اند پا را فرا تر بگذارند.هنوز هم علم نتوانسته است به سئوالهایی از قبیل(زندگی چیست؟) و (پس از مرگ به کجا می رویم؟) پاسخ صریح و قانع کننده ای بدهد
.
به رغم آگاهی از این مطلب،خیلی ها ترجیح می دهند که تنها به چشم خود اعتماد کنند و فقط چیزهایی را که می بینند باورکنند.علت این نحوهء تفکر هم این است که ذهن ما برای تصّور افکار انتزاعی پرورش کافی نیافته و آموزش ندیده است.آیا شما می توانید تصوّر یک مثلث را بدون استفاده از کاغذ و قلم در ذهن خود خلق کنید؟آیا می توانید احساس کنید که در فضایی که هیچ جسم مادی وجود ندارد شناورید؟آیا می توانید نور درخشانی را خارج از یک منبع مادی تصور کنید و تمام هستی را فقط نور ببینید؟همهء اینها و نمونه های بیشمار دیگر،حاکی از آن است که تنها با توسل به یک
شکل مادّی و با بهره گیری از آن ما می توانیم تجسم کنیم و این به دلیل عدم تمرین ذهن به خلق تصاویر غیرمادّی است.


پس در وهلهء نخست،چشم پوشی از راحتی و آسایش گذشته،(هرقدر هم ناچیز باشد)وگام نهادن در این وادی ناشناخته امری بسیار خطیر و دشوار است.در صورتی که این جایگاه باطنی مکان واقعی شماست.اینجا جایی است که همه چیز را حس می کنید.مکانی است که تمام افکارتان در آن خانه دارد..ممکن است برای کشف این مکان و پذیرش مسئولیت کامل آن،آمادگی نداشته باشید یا ترس از چیزی که همهء جوانب آن برایتان ناشناخته است علّت مقاومت در برابر این دگرگونی باشد
.


ما به این اندیشه خو کرده ایم که تنها افراد خاصّی می توانند به این درجه از معنویت برسند و این جایگاه فقط به کسانی که به سطوح عالی هشیاری رسیده اند تعلق دارد و ضرورتی ندارد ما به مرحله الوهیّت و معنویت قدم بگذاریم.حال آنکه اگر آدمی در برابر اصول و قواعد روح،دچار وسواس و دو دلی شود و در مورد طرح الهی زندگی خود شک کند تاوان سنگینی را باید به خاطر آن بپردازد
.


این دگرگونی دربارهء عشق- صلح و صفا-شادکامی- احترام به دیگران و در نهایت دستیابی به هماهنگی و وحدت برای تشکیل خانوادهء بزرگ انسانیت بر روی کرهء خاک است.مقاومت شما در برابر دگرگونی، از این اصل ناشی می شود که در راهی که تا کنون طی کرده اید و نتایج آن را هم دیده اید باقی بمانید ولی بطور قطع دربارهء چگونگی فرا رفتن از زندگی کنونی کنجکاوید.اگر چنین نبود شما اکنون مشغول خواندن این مطالب نبودید
.

 با استفاده از کتاب باور کنید تا ببینید  .  نوشته :  دکتر وین دایر با تغییرات لازم 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>