یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت سی و ششم   اندیشه و تجسم (4)

مهمترین عامل برای تحقق رویاهایتان،آمادگی و تمایل شما برای کارهایی است که ضرورت دارد در راستای رسیدن به هدفتان انجام دهید.در واقع تمایل و آمادگی،آن حالت ذهنی و ندایی است که به شما این پیام را میدهد:من با شادی و نشاط این پیام را می پذیرم و هر بار،گامی در راه رسیدن به این رویا برمی دارم.بدین ترتیب،شما تمایل قلبی و آمادگی خود را برای دستیابی به رویایتان اعلام می کنید.

به طور کلی تمایل به انجام دادن یک کار،با درست بودن مسیر زندگی شما نسبت مستقیم دارد.اگر احساس می کنید برای انجام کاری،شور و شوق و تمایل لازم را ندارید بهتر است برگردید و آرزوها و خواسته هایتان را دوباره بررّسی کنید،زیرا ممکن است این عدم تمایل ناشی از آن باشد که شما در جهت  واقعی خود ،قدم برنمی دارید.کسی که آرزوها و رویاهای خود را خوب می شناسد،بدون توجه به نقطه نظرهای دیگران و موانع بین راه،با قدرت و عزمی راسخ و اطمینان کامل به پیش می رود.به یاد داشته باشید که انسانهایی که از روح بزرگ برخوردارند،همواره با مخالفتهای شدید افراد ترسو و میانه رو مواجه می شوند.

شما باید از کسانی که به شما ( نه ) گفته اند سپاسگزار باشید زیرا این افراد موجب می شوند که شما خودتان مسئولیت کارهایتان را به عهده بگیرید.

در درون این اصل از اصول تجسم،حس آمادگی و تمایل نهفته است.وقتی برای به فعلیت درآوردن تصاویر ذهنی خود فعالیتهای لازم را انجام می دهید،در واقع چشم خود را به روی امکاناتی که در دسترس شماست می گشایید و هیچ عامل باز دارنده ای نمی تواند به سطح هشیاری شما نفوذ کند و موجب دلسردی شما گردد.به علاوه وقتی شما به استقبال وفور و فراوانی می روید،خود به خود اعمال و رفتارتان در جهت دستیابی به این موقعیتها شکل می گیرد.احساس می کنید که یک ندای خاموش در اعماق قلبتان به شما اطمینان می دهد و می گوید ،به پیش.

توصیه های افراد میانه رو،نه تنها در شما تاثیری نمی کند بلکه بر شور و شوق شما،در راهی که برگزیده اید می افزاید.فراموش نکنید که تمایل داشتن بدان معنی نیست که باید جانفشانی کنید یا به انجام هر کاری تن دهید.تمایل و آمادگی،یک اندیشه و حالت ذهنی است که به تنهایی می تواند وسیلهء تحقق و تبلور اهداف و آرزوها را میسر سازد.

نهایتاٌ آخرین عامل در تجسم موثر این است که باور کنید چیزی به نام شکست وجود ندارد.در این باره در قسمت (شکست چیست)توضیح داده ام.اکنون با یک مثال موضوع را به پایان می رسانم.

فرض کنید هشتاد کیلو وزن دارید و مایلید با پیروی از اصول چهارگانه تجسم موثر ،وزن خود را به شصت کیلو کاهش دهید.نخست باید تصویر خود را در حالتی که شصت کیلو وزن دارید در ذهن خود ترسیم کنید و هرگز اجازه ندهید این تصویر از ذهنتان پاک شود.از این لحظه،رفتار شما براساس این تصویر شکل می گیرد.احساس می کنید  که به طور غیر ارادی به سوی غذا ها و ورزشهایی که تحقق این تصویر ذهنی را میسر سازد میل پیدا می کنید.در درجه دوم،خود را متقاعد می کنید که گرچه با بیست کیلو وزن اضافی ،احاطه شده اید،امّا تصویری که در ذهن دارید و شما را شصت کیلو نشان می دهد واقعیتی است که پیشاپیش وجود دارد.در مرحله سوّم،این آمادگی را در خود پدید آورید که برای تحقق تجسم ذهنی و دستیابی به مقصود خویش،هر آنچه ضرورت دارد انجام دهید.سر انجام به خود خاطر نشان کنیدکه در این فرآیند،شکست ممکن نیست بلکه هر بار با نتیجه ای روبرو هستید که شما را یک گام به هدفتان نزدیک تر می کند.

اگر همهء این کارها را کردید و موفق نشدید باید به نظام اعتقادی خود مراجعه کنید و ببینید چه باورهایی سبب شده که شما چاق بمانید و آن باور راتغییر دهید.به هر حال ،باید راه غلبه بر مشکلات و موانع را در ذهن جستجو کرد.پس باید روشی را پیدا کنید که با اوضاع و شرایط شما سازگار باشد.


با استفاده از کتاب: باورکنید تا ببینید-دکتر وین دایر با تغییرات لازم


By Glseek.com
blogsky:/linkbody>