دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت سی و هفتم     قانون جذب در کلام بزرگان

-     هرکس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد سعادت خویش را هم به دست خواهد آورد.(اسمایلز)

-     هرکس با عشق الهی متحد شود،اندکی از بهشت را در زمین می آفریند. (کاترین پاندر)

-     پیروزی و پیشرفت،مُلک بلامنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات باشند.(گوته)

-     تفکر مثبت یعنی توانمندی در درک پیامهای طبیعت- انسان و به طور کلی هستی.

-     به جای جنگیدن،هنر دوست داشتن را بیاموزید.(کاترین پاندر)

-     انتقاد،همواره نتایجی منفی- نامطلوب-تاثرآور و غیره به بار می آورد.(کاترین پاندر)

-     زندگی را از ته دل دوست بدارید تا زندگی هم به شما عشق بورزد.

-     به کسانی که به شما بد کرده اند عشق بورزید تا از عذاب کینه ای که به آنها دارید رها شوید.

-     بهترین معلمان ما تجربیات گذشته ما هستند.

-     برای استفاده بهتر از لحظات،بیاموزید که در هر واقعه، قسمت مثبت و زیبایی وجود دارد که باید آن را کشف کرد.

-     افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز کنید.اگراراده و استقامت داشته باشید بی شک ،موفق می شوید.(امرسون)

-     پیروزی از آن کسانی است که مغزی آمادهء جذب دارند.(ناپلئون بناپارت)

-     شادی،بزرگترین و والاترین هدف انسان است.(ارسطو)

-     کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.

-     اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید،همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

-     اگر می خواهید قدرتمند شوید،تظاهر کنید که قدرتمند هستید.

-     تغییر در هر چیز با تغییر در خود به وجود می آید.(آنتونی رابینز)

-     فکر کردن و ماندن در گذشته،انسان را در اسارت نگه میدارد.(اسکاول شین)

-     اگر احساس اندوه می کنید علتش این است که همهء عوامل شادی آور را از ذهن خود حذف کرده اید.(آنتونی رابینز)

-     ذهن مثبت، قادر به تدبیر وچاره اندیشی است نه ذهن منفی. (آنتونی رابینز)

-     همیشه به یاد داشته باشید،ممکن است آخرین کلید،بازکننده قفل در باشد.

-     رهرو آن است که آهسته و پیوسته براند.

-     موزیک متن زندگی خود را خودتان بنوازید.

-     به جای نکوهش تاریکی،چراغی روشن کنید.

-     اگر هر روز راهت را عوض کنی ،هرگز به مقصد نمی رسی.

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>