چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت سی و هشتم        خواب و رویا (1)

وَ جَعَلنا نُومَکُم سُباتاً – سوره النباء آیه 9

و خواب را برای شما،مایهء قوام حیات و استراحت قرار دادیم.(تا چون بدن،در خواب به زحمت کار نپرداخته به گوارش غذا و تهیه خون و تقویت بدن و رویای صادق پردازد.)

خواب،اصلی الهی است که پاسخ بسیاری معماها و مسائل زندگی خود را در آن زمان می یابیم.

بسیاری عقیده دارند که بدن بعد از انجام فعالیتهای روزانه و خستگی جسمی،نیاز به استراحت دارد تا در این زمان به تجدید قوا بپردازد و برای فعالیتهای بعدی آماده شود.هر انسان معمولاً هشت ساعت می خوابد و شگفت آنکه در هنگام خواب، هیچ عضوی از بدن به خواب نمی رود و اعضای بدن و اندام واره هامانند قلب ، ریه و غیره به فعالیتهای حیاتی خود ادامه می دهند. هضم غذا و رشد بدن- مو- ناخنها و دفع سموم بدن از راه پوست و کارهایی از این قبیل،در زمان خواب متوقف نمی شود.

فرآیندِ شفا دهندهء جسم در هنگام خواب از سرعت بیشتری برخوردار است.زیرا در آن هنگام،قدرتهای مداخله گر ضمیر آگاه،از کار می افتند و مزاحم او نمی شوند.از همه مهمتر،جوابهای مناسب در وقت خواب به ذهن می آیند.

دکتر Bigelow دلیل اصلی خواب را اینگونه بیان می کند:ناحیه بالای روح از طریق تجرید به طبیعت برتر،پیوند می خورد و در شکل گیری عقل و درایت ما سهیم می گردد.

ضمیر آگاه هرکس در طول روز،در معرض جوش و خروش و فعالیتهای مختلف قرار می گیرد.به همین سبب الزاماٌ بایستی به طور موقت هم که شده،خود را از جهان عینی و حسّی دور کند و در آن مدّت ،با عقل و درایت خود رابطه نزدیکتری برقرار سازد و راه حل مشکلات دشوار و مسائل پیچیدهء زندگی را از ضمیر باطن حود طلب نماید.

انسان به هر گوشه خلوت و دنج که به دور از سر و صدا و هیاهوی زندگی روزانه و گرفتاریهای آن پناه ببرد،برایش نوعی خواب تلقی می شود.پس برای برخورداری از چنین حالتی باید آرامش باطنی را در خود به وجود آورد تا در عالم بیداری هم بتوان ضمیر باطن را به یاری طلبید.

بی خوابی،شخص را دچار آشفتگی- عصبانیت و اختلال در رفتار و گفتار می نماید.دانشمندانی که در باره این موضوع،مطالعه و تحقیق کرده اند بر این باورند که بی خوابی مداوم،موجب اختلالات روانی می شود.انسان در هنگام خواب،مانند باطری شارژ می شود و نشاط و شادیِ زندگی،پس از استراحت کافی و منظم در او به وجود می آید.

دکتر (رابرت او براین) پس از انجام تحقیقات در مورد خواب که در موسسه تحقیقاتی والتررید در واشنگتن انجام شد چنین می گوید ،نتایج به دست آمده از این تحقیقات،موجب شگفتی بسیارِ روانکاوان و دانشمندان در قلمرو اسرار آمیز خواب گردید.اکنون محرز شده است که مغز خسته چنان حریصانه خواهان خواب می گردد که حاضر است برای دست یافتن به آن،از هیچ فداکاری دریغ نورزد.از نتایج آزمایشها معلوم گردید که تنها بعد از سه چهار ساعت بی خوابی، چُرتهای کوتاه شروع می شود و درست همچون مواقع خواب،پلک ها سنگین می شوند و ضربان قلب کاهش می یابد.هر چُرت،بیش از ثانیه ای طول نمی کشد. این لحظات کوتاه،دوران نا آگاهی نام گرفتند و سرشار از رویا ها و تصاویر گشتند.هر اندازه بر مدّت بی خوابی افزوده شد،بر تعداد چُرتها اضافه گردید و مدت آنها هم بیشتر می شد و به دو یا سه ثانیه می رسید.

نتیجهء شگفت انگیز دیگری که از این پژوهش به دست آمد این بود که حافظه و ادراک در هنگام بی خوابی دچار اختلال و بی نظمی می شود.بسیاری از افرادی که در این آزمایش شرکت داشتند،روزهای آخرِ بی خوابی،قادر به حلّ ساده ترین مسائل ریاضی نبودند و از عهدهء کارهایی که قبل از آن به سادگی انجام می دادند بر نمی آمدند.

در قسمت بعد در این باره بیشتر خواهم گفت.

--------------------------------------------------------------

با استفاده از کتاب قدرت فکر – دکتر ژوزف مورفی .با تغییرات لازم.

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>