شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت سی و نهم         خواب و رویا (۲)

------------------------------------ 

دکتر مورفی ،اتفاقی را که سالها پیش برای یکی از دوستانش رخ داده، از زبان او بدین شرح نقل می کند

صاحبان یکی از شرکت های بزرگ که خارج از محل سکونتم بود شغلی را به من پیشنهاد کردند.حقوق و مزایای شغل جدید دو برابر شغل فعلیم بود اما به خاطر دوری راه ،دچار تردید شده بودم و نمی دانستم چه کنم.به همین خاطر  هنگام شب  قبل از اینکه به خواب بروم این جملات را گفتم :( هوش خلاقه ضمیر باطنم راه درست را نشانم خواهد داد.گرایش آن همیشه به سوی زندگی است و موجب می شود که من تصمیم درست را بگیرم چون او جز خیر و صلاحم چیزی نمی خواهد.من هم برای تصمیم و تدبیر او ارزش قائلم .)

چند بار جملات بالا را تکرار کردم تا به خواب رفتم.صبح که از خواب بیدار شدم فکری به ذهنم رسید که به من می گفت:نباید این پیشنهاد را قبول کنم.فکری را که ضمیر باطنم به من القاء کرده بود کاملاْ درست بود چون آن شرکت چند ماه بعد ورشکست شد

ضمیر آگاه فقط می تواند در مورد قضایایی که عینی و قابل لمس است حکم صادر کند.اما نیروی استعداد و مکاشفه ضمیر باطن  قادر است آینده را هم پیش بینی کند.همانگونه که در باره شرکت مذکور ورشکستگی را به درستی پیش بینی کرده بود

این بار  دکتر مورفی اتفاقی را که برای خودش افتاده بدین شرح بیان می کند

سالها پیش در جریان جنگ دوم جهانی  پیشنهاد خوبی در زمینه تبلیغات در شرق جهان به من داده شد.من برای تصمیم گیری به ضمیر باطنم مراجعه کردم و نظر مشورتی آن را جویا شدم و پرسیدم

 ( ای هوش بیکران که در وجود منی و از همه چیز خبر داری.از تصمیم خود،در بارهء پیشنهادی که به من شده مرا هم مطلع کن.من به موقع از جواب تو آگاه خواهم شد.)  

 

این جملات را چند بار قبل از خواب تکرار کردم و عجیب اینکه  حوادثی را که سه سال بعد می بایست اتفاق بیفتد بدین ترتیب در خواب دیدم: یکی از دوستان خیر اندیش و کهنسال خود را در خواب دیدم که به من گفت، مقاله این روزنامه را بخوان و از اینجا نرو.آن مقاله خبر از جنگ و خونریزی می داد.(گاهی وقتها درستی پیشگوئیها آنقدر شگفت انگیز است که انسان احساس ناباوری می کند و بیشتر شبیه سحر و جادو می ماند.)

ضمیر باطن من با ضمیر باطن جهانی هماهنگی داشت و می دانست ژاپنی ها  در صدد بر افروختن آتش جنگ هستند و او در فالب دوستی مهربان و خیر اندیش به خوابم آمد و مرا از این تصمیم با خبر کرد.سه سال بعد از آن خوابی که دیده بودم،  درست مطابق مقاله ای که در آن نشریه نوشته شده بود، بمبارام( پرل هاربور) اتفاق افتاد و بار دیگر نیروی معجزه گر ضمیر باطن برایم اثبات شد

هر شب قبل از خوابیدن از عقل ودرایت ضمیر باطن خود کمک بخواهید  تا در روز یا روزهای بعد  جواب مناسب را دریافت کنید

رویایی را که من دیدم و در آن پیر مرد مهربان به من هشدار می داد که از رفتن به آن سرزمین خوددار یکنم  صرفاْ زائیدهء ضمیر باطن خودم بود.بعضی ها مادرشان را در خواب می بینند که آنها را نصیحت می کند و از رفتن به فلان جا یا انجام فلان کار ،برحذر می دارد و می گوید مواظب خود باشند

بهرحال ضمیر باطن شما  همواره راه عقل و مصلحت را می پیماید و از همه چیز آگاه است.گاهی اوقات با لحنی با شما سخن می گوید که ضمیر آگاه،آن را به عنوان یک واقعیت مسلم قبول می کند

در قسمت بعد  چند خاطره در این باره برایتان نقل می کنم

 

با استفاده از کتاب  قدرت فکر نوشته دکتر ژوزف مورفی با تغییرات لازم

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>