سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت چهل و یکم    قانون جذب در کلام بزرگان (2)به خاطر استقبال شما خوانندگان عزیز،این قسمت را زودتر از موعد چاپ می کنم.

-----------------------

-         وقتی عشق می ورزید همه جا خدا است و وقتی نفرت دارید همه جا شیطان.(اُ شو)

-         امید،درمانی است که شفا نمی دهد و لی کمک می کند تا درد را بهتر تحمل کنیم.

-         کسانی که در انتظار زمان نشسته اند آنرا از دست خواهند داد.

-         در  دلِ هر سختی وبا آن ،یک سهولت و آرامش نهفته است.

-         عشق یعنی احضار موهبتهای جاودان زندگی.(کاترین پاندر)

-         هیچ چیز در زندگی معنائی ندارد،بلکه شما با فکر خود به آن معنا می بخشید.(آنتونی رابینز)

-        

-         کسانی که دیگران را از عشق و محبت خود محروم می کنند،در حقیقت خود را از جذب عشق و محبت بی نصیب کرده اند.

-         همیشه با شما همان رفتاری خواهد شد که به دیگران آموخته اید.(دکتر وین دایر)

-         هیچگاه نگذارید که افراد به دیدهء ترحم به شما نگاه کنند،زیرا خوشبختی به افراد شجاع تعلق دارد و از افراد ضعیف بیزار است.

-         کسانی که خود نمائی می کنند احساس حقارت دارند و بدین وسیله می خواهند برآن سر پوش بگذارند.

-         یاد آوری ناراحتی ها بر شدّت آن می افزاید.(آنتونی رابینز)

-         همیشه اهداف خود را با جملات مثبت بیان کنید.

-         فقط چیزهائی را کنترل کنید که اختیارشان در دست شماست و بگذارید سایر چیزها به راه خود ادامه دهند.

-         خدایا،آرامشی عطا کن تا آنچه را تغییر ناپذیر است بپذیرم-

-         شهامتی عنایت فرما تا آنچه را تغییر پذیر است تغییر دهم –

-         و خردی عطا کن تا فرق میان آن دو را درک کنم.

-         وقتی کبوتر با کلاغ معاشرت کند پرهایش سفید می ماند ولی دلش سیاه می شود.(مارک تواین)

-         شادی ،آتش مقدسی است که ما را گرم و ذکاوت ما را روشن نگه می دارد.(هلن کلر)

-         نماد بیرونیِ رضایت خاطر شما،لبخندی است که بر لب دارید.

-         ترس مادرانه،مسئول بسیاری از ناخوشی ها و حوادثی است که به سراغ فرزندان می آید.(اسکاول شین)

-         خوشا به حال مادری که صمیمانه و از ته دل فرزندش را به خدا می سپارد و یقیَن دارد او در پناه لطف الهی سعادتمند می شود.(اسکاول شین)

-         در محبت،ترس وجود ندارد،زیرا محبت واقعی خوف را کنار می زند.کسی که به ترس و عذاب فکر می کند هنوز در عشق و محبت کامل نشده است.(اسکاول شین)

-         نگرانی باعث می شود که احساس ترس و نا کامی نمائید.(آنتونی رابینز)

-         نمی توان همگان را با مال راضی کرد ولی با حُسن خلق چرا. حضرت محمد(ص)

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>