چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387

قسمت چهل و ششم          چند جملۀ تاکیدی

 

غرض از نوشتن این بخش این است که عبارتهای تاکیدی را در یک مقاله مستقل جمع آوری کنم که به آسانی در دسترس شما خوانندگان عزیز قرار گیرد.

                                    -------------------------------------

* من به نیروی سرشارضمیر باطنم ایمان دارم.این حقّ من است که خوشبخت- شاد- سالم و در رفاه باشم.من پول را دوست دارم وبه راحتی آن را به دست می آورم.

* من ارزش استعدادهای خودم را می دانم و با بهره گیری از آنها،زندگی شرافتمندانه ای خواهم داشت و همیشه پولدار خواهم بود.

* ای خرد لایتناهی،راهِ سعادتم را به من نشان بده و اگر قرار است من کاری در این راه بکنم آن را بر من آشکار کن.

* ای جانِ لایتناهی،راه را برای رزق و روزیِ بی درنگِ من بگشا.بگذار حقّ الهی من چون بهمنی عظیم به سویم سرازیر شود و با رهنمودی مشخص هدایتم کن تا اگر لازم است کاری انجام دهم،بدانم آن کار چیست.

* در ذهن الهی فقط تکمیل و کمال هست،پس خواسته های من به انجام خواهد رسید.

* ای جان لایتناهی،راه ظهور طرح الهی زندگیم را بر من بگشا و بگذار هم اکنون نبوغ درونم عیان شود و آن طرح رابه طور کامل به چشم ببینم.

* خیر و خوشی بیکران من،هم اکنون از چهار جهت به سویم می آید.

 * الوهیت باطنم بیدار شده تا هم اکنون تقدیرم را به انجام برساند.

* اکنون هزاران هزار نیکی از هزاران هزار راه به سویم می آید.

* سنجهایم را بر هم می کوبم و در وجد و طربم زیرا خداوند،پیشاپیش من در حرکت است و راههایم را هموار و آسان میکند تا کامیاب شوم.

* با آگاهی از خیر و صلاح خویش،فرصتهای بی پایان را درو می کنم.

* در ساحت معنویت رقابت وجود ندارد.آنچه حق من باشد در پرتو عنایت الهی،به من عطا می شود.

* من،اکنون هم آهنگ و موزونم ومانند مغناطیس،آنچه را که حق الهی من است به سوی خود جذب می کنم، چون من از خدا قدرت می گیرم.

* من در فرآیندِ دگرگونی مثبت قرار دارم.

* من جسمی شاد و سالم دارم.

* من خودم را دوست دارم و تایید میکنم.

* من به فرآیند زندگی اعتماد دارم ومی دانم والاترین موهبتها را برایم به ارمغان می آورد.

* من در آرامشم و همه چیز نیکوست.من موجودی شگفت انگیزم.

* درونم همواره سرشار از آرامش و هماهنگی است.همه چیز عالی است.

                                   ------------------------------------

در آینده،بازهم عبارتهای تاکیدی دیگری برایتان خواهم نوشت.

 

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>