سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387

قسمت چهل و نهم        آیا پولدار شدن هدف است؟(3)

                            -----------------------------

برای کسانی که همواره دچار برخورد و کشمکش ذهنی هستند،بهترین راهِ حل این است که قبل از خواب، این تمرین را به طور مرتب انجام دهند و چند بار تکرار کنند:

بگوئید( هر شب و هر روز منافع من بیشتر می شود.)

این تلقین،جنبۀ ابهام و کلی گوئی ندارد و در ضمیر باطن، بحث و جدل و ناباوری ایجاد نمی کند زیرا با کمبود های موجود هیچ تناقضی ندارد.

دکتر مورفی می گوید، به یکی از دوستانم که وضع مالی نابسامانی داشت و در حال ورشکستگی بود پیشنهاد کردم، قبل از خواب به تمرینهای آرام سازی جسم و روح بپردازد و بعد از آنکه احساس کرد هیچ تنشی ندارد،جملۀ زیر را چند بار تکرار کند:

( روز به روز به فروش من اضافه می شود.)

چون بین ضمیر آگاه و ضمیر باطن این دوست جدائی افتاده بود، این جملات موجب هماهنگی و پیوندِ دو بارۀ این دو ضمیر شد و نتایج خوبی به بار آورد.

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید در ضمیر باطن خود، سعادت- نشاط- امید- سخاوت و کَرَم را بنشانید و بر آنها پافشاری کنید و در اوقات مختلف روز،خواسته هایتان را مرور کنید و به ذهن بیاورید و یقین داشته باشید که این افکار، که در اعماق ضمیر باطن شما جا گرفته اند، سر انجام نتیجۀ مثبت خواهند داد.

این جملات را به کرّات از زبان دیگران شنیده ایم که می گویند:ای بابا!......من این کارها را بارها انجام داده ام و هیچ نتیجه ای هم عایدم نشده. این حرفها باد هواست.

دکتر مورفی در پاسخ می گوید: بعد از تحقیقات مفصل، به این نتیجه رسیدم که اینگونه افراد، ده دقیقه بعد از اینکه عبارتهای تاکیدی را تکرار می کنند، همه چیز را از یاد می برند و دچار ترس و وحشت می شوند و دوباره همان راهی را که تا بحال طی کرده اند می پیمایند و با این کار، تمام اثرات جملات تاکیدی را از ذهن خود پاک می کنند.اگر شما دانه ای را در دل خاک بکارید و آن را آبیاری کنید آنگاه پس از ده دقیقه آن را از خاک بیرون بیاورید، دیگر چیزی وجود ندارد که شما منتظر سبز شدن و ثمر دادن آن بمانید. و این کاری است که خیلی ها بدون توجه انجام می دهند و به نتیجۀ لازم نمی رسند.

فرض کنید که شما می گوئید ،( من نمی توانم این مبلغ را بپردازم.) حال اگربه راستی چنین وضعی پیش آید، بهتر است قبل از گفتن آن جمله ، کمی فکر کنید و جملۀ بالا را به این شکل تصحیح نمائید:

روز و شب، وضع مالی من بهتر می شود......

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>