سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1388

  قسمت چهارم                       آمال خود را بسازیم    

------------------------------------------------------------

هنگامی که برادرآلفرد نوبل از دنیا رفت، او درشهر استکهلم روزنامه ای خرید تا ازآگهی فوت برادرش درروزنامه مطلع شود. اما دریافت که روزنامه نگاران اورا با برادرش اشتباه گرفته اند. بدین ترتیب اوفرصتی یافت تا آکهی درگذشت خود را درروزنامه بخواند وازنظردیگران دربارۀ خود آگاه شود. همانگونه که می دانید، آلفرد نوبل پیش ازآنکه بنیاد جایزۀ نوبل را تأ سیس کند دینامیت رااختراع کرده بود. فکرمی کنید او در روزنامه چه مطالبی را دربارۀ خود خواند؟

در خبر درگذشت او، وی را مخترع دینامیت که عامل تخریب و انهدام شمرده می شد معرفی کرده بودند. این اظهار نظر اورا سراسیمه و برافروخته کرد. او انتظار نداشت که پس از مرگش از او به عنوان ویرانگر یاد کنند. از همان لحظه تصمیم گرفت که خود را اصلاح نماید و راهی را درپیش گیرد که علاوه بر جبران گذشته، پس از مرگش هم  از او به نیکی یادشود. به همین منظور او همۀ دوستان و نزدیکان خود را جمع کرد و از آنها خواست تا چیزی را پیدا کنند که نقطۀ مقابل تخریب و ویرانگری باشد. همگی به اتفاق صلح و آشتی را نقطۀ مقابل ویرانگری دانستند. و او با پایه گذاری جایزۀ نوبل به اسطوره ای درتاریخ تبدیل شد.

بد نیست که شما نیز آگهی فوت خود را همانگونه که توقع دارید نوشته شود، بنویسید.

اگر تاکنون رسالت خود را در زندگی تعیین نکرده اید و تنها به اهدافتان می اندیشید بدانید، پس از آنکه به همۀ اهدافتان دست یافتید و به اوج موفقیت رسیدید، از شور و شوق می افتید و به انسان نیمه مرده ای تبدیل می شوید. پول، موفقیت، شهرت و سایر اهداف وسیله هائی هستند که ما را به مقصد نهائی که تکامل انسانی، سلامت و آزاد، خدمت به همنوع و شکرخالق است سوق می دهند.  پیش از هرچیز باید فرق بین هدف و مقصود را بشناسیم   

 هدف چیزی است که به سویش نشانه می رویم و هنگامی که آن را زدیم یعنی دیگر به آن رسیده ایم. اما مقصود، بی نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را نشان می دهد و فقط می توان با آن همسو شد. رسالت را نمی توان تعیین کرد بلکه باید آن را کشف کرد. بنابراین باید در اعماق وجود خود کاوش کنیم و به این سئوال پاسخ دهیم که هدف از آفرینش ما چه بوده و اینک درفرصت باقیمانده قصد ایجاد چه تغییراتی را داریم؟ پس از کشف رسالت خویش آن را درچند سطر بنویسیم.

رسالت نخستین پرۀ گردونۀ کمال است و به اعمال و رفتار ما جهت می دهد و ما را به سوی  

برتریهای فردی هدایت می کند.

موضوع بعد: چگونه رسالت خود را کشف کنیم؟

---------------

 با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد- ترجمۀ محمد رضا آل یاسین با تغییرات لازم

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>