یکشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

قسمت هفتم

 

سلسله مراتب ارزشها - ( نقش ارزشها در موفقیت شرکتها)

 

این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که ما با مطالعۀ نقش ارزشها در موفقیت شرکتها، می توانیم این نقش را در زندگی روزمرۀ خود تسرّی دهیم و از دستاوردهای آن بهره مند شویم.

مایکل اوکانر، بیش از بیست سال است که به مطالعۀ ارزشهای انسانی مشغول است. او در تحقیقاتش این واقعیت را آشکار می سازد که بسیاری از کارشناسان، هنگام ارزیابی عملکرد شرکتها، نتایج کار آنها را مورد توجه قرار می دهند، آنگاه به شیوه های اعمال مدیریتشان می پردازند. در صورتیکه می بایستی پس از بررسی ارزشها و اعتقادات مدیران، پایبندی آنان را به معیارهایشان مورد بررسی قرار داد.

مایکل اوکانر، با این دیدگاه، کار بسیار ارزنده ای را در ارزیابی دو شرکت به نامهای، شرکت مخابرات استاندارد شمال و نمایندگی شرکت کاترپیلار در تکزاس انجام داد. او در ابتداء از این دو شرکت خواست تا مقصود نهائی یا رسالت خود را در چند سطر معرفی کنند. سپس ارزشها و معیارهای خود را فهرست وار بنویسند.

معیارهای مورد نظر شرکت مخابراتی استاندارد شمال به این ترتیب بود:

1- رسیدگی به کارهای ارباب رجوع در اسرع وقت

2- رعایت اصول اخلاقی

3- سود آوری

معیارهای  شرکت کاترپیلار هم به ترتیب زیر بود:

1- رعایت اصول اخلاقی

2- فعالیت و تحرک

3- تعهد و وفاداری

4- موفقیت

5- برتری طلبی

سپس مایکل از این دو شرکت خواست که ارزشها را به ترتیب اهمیت مرتب کنند.

تعیین اولویت و ترتیب ارزشها از اهمیت خاصی برخوردار است. دو نفر یا دو سازمان ممکن است معیارهای یکسان داشته باشند، اما ترتیب اهمیت معیارهایشان متفاوت باشد. از این رو در برابر یک رویداد، تصمیمات مختلفی می گیرند. با اولویت قائل شدن برای ارزشها، در می یابید که چرا گاهی تصمیم گیری برایتان دشوار است.

شرکتهائی که فقط به سود خود می اندیشند، معمولاً برای ارزشهای خود اولویتی نمی شناسند. بلکه تنها یک وزش باد مساعد است که اهمیت آنها را برایشان روشن می کند. به بیان دیگر، آنها بر حسب اوضاع و احوال روز، برای ارزشهای خود اولویت قائلند. اما مدیران مجرب و کارآمد تنها به منافع خویش نمی اندیشند، بلکه به انسانها، اعم از زیر دستان و ابواب جمعی خود یا مشتریان بهاء می دهند و به کیفیت کالاهایشان و ارائۀ صحیح خدماتشان بیش از حد تأکید دارند. آنها معیارهایشان را بر حسب  اهمیت مرتب کرده و با احساس تعهد کامل از آنها پیروی می کنند.

شرکتهای مذکور، ارزشهایشان را به ترتیب اهمیت از بالا به پائین، بدین شرح مرتب کردند:

 

شرکت مخابرات استاندارد شمال

1- رعایت اصول اخلاقی  2- رسیدگی به کار ارباب رجوع  3- سود آوری

 

شرکت کاترپیلار

1- رعایت اصول اخلاقی  2- موفقیت  3- برتری طلبی  4- تحرک  5- وفاداری و تعهد

 

مایکل معتقد بود که تعداد این موارد نباید از سه مورد کمتر و از پنج مورد بیشتر باشد. او معتقد است تنها زمانی می توان معیارها را کانون توجه قرار داد که تعدادشان محدود باشد.

موضوع بعد: تفسیر ارزشها 

-----------------------------------------------------

     با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>