شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1388

قسمت پانزدهم    دنبالۀ مطلب قبل

به شما توصیه می شود با گروه پشتیبان خود مرتب در ارتباط باشید و پیشرفتهای خود را به آنها گزارش کنید تا تأ یید و تشویق اعضای گروه حامی خود را به دست آورید. این کار در شما احساس رضایت به وجود می آورد و شما را برای ادامۀ راه مصمم تر می کند. آنگاه در کمال شهامت و صراحت اشتباهات خود را هم مطرح کنید وبگویید، چه رفتارهائی سبب شده که شما از هدف خود دور شوید و از گروه پشتیبان بپرسید که برای پرهیز از اشتباهات دیگر، چه کمکی می توانند به شما بنمایند.

هدایت و راهنمائی، اهرم نیرومندی در سیستم کنترل و مراقبت به حساب می آید. اگر واقعاً موفقیت کسی برای شما مهم است باید با دقت، رفتارش را زیر نظر بگیرید و هر جا اندکی از مسیر منحرف شد، به او هشدار بدهید و نگذارید از هدف خود دور شود.

هدف از نوشتن این مطالب این نیست که هنگام خواندن آن احساس خوبی پیدا کنید و پس از پایان مطلب، آن را به دست فراموشی بسپارید. بلکه هدف این است که پس از خواندن، آموخته های خود را بکار گیرید. بنابراین شما برای پیگیری این هدف نیاز دارید که کسی کارهایتان را زیر نظر بگیرد و در موارد لزوم شما را تشویق و یا اشتباهات شما را گوشزد کند. اغلب افراد به این نکته توجه چندانی ندارند و به همین دلیل، علی رغم تلاشهائی که می کنند، نتیجۀ دلخواه عایدشان نمی شود.

5- ارزیابی

وقتی هدفی را انتخاب می کنید، تاریخی را برای دستیابی به آن برای خود تعیین کند. زمان ارزیابی هنگامی است که به پایان زمان تعیین شده می رسید. در حقیقت، وقتی هدفی یک ماهه، سه ماهه، ششماهه، یکساله یا ... مشخص می کنید. می خواهید بدانید که آیا دستاوردهایتان با رسیدن به هدفی که برگزیده اید مطابقت دارد یا نه؟ به علاوه، از زمانی که هدفی را انتخاب می کنید، تا وقتی که به ارزیابی آن بپردازید، پیوسته باید از بازتاب سریع و روشن عملکرد خود آگاه باشید تا اگر رفتارتان با هدفتان مطابقت ندارد به سرعت از این موضوع آگاه شوید و رفتارتان را با هدف خود هماهنگ کنید.

اگر مراحل سیستم پنج گام را درست و مو به مو انجام دهید نتایج شگفت انگیز آن را خواهید دید.

استفاده از این الگو و دست یافتن به کمال فردی نیازمند پایداری و استقامت است زیرا وقتی هدفی را پی می گیرید، یا با رویدادهای متفاوتی درراه رو به رو می شوید که هر کدام می تواند شما را دلسرد کند یا توجیه مناسبی برای دست کشیدن از تلاش در اختیارتان بگذارد و اگر خود را نسبت به هدفی که برگزیده اید متعهد بدانید و به اطرافیانتان نشان دهید که پشتکار لازم را دارید از موفقیتی همه جانبه و بی چون و چرا برخوردار خواهید شد.

موضوع بعد: تمرین

با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم   

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>