دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

قسمت سیزدهم     تمرین

 

اهداف شما کدامند؟

 در حالی که گردونۀ کمال پیش رویتان است، اهداف خود را با توجه به ارزشها و رسالتی که در نظر دارید انتخاب کنید. برای انجام این کار، به جنبه های زندگی خود بنگرید. به عنوان یک دوست، پدر ، مادر، بازرگان و .....

آیا هدفهای مورد نظرتان روشن، دست یافتنی، دارای انگیزه، مهم و قابل پی گیری اند؟ برای داشتن نیروی کافی به منظور پی گیری هدفها، شمار آنها را به پنج هدف محدود کنید تا نیروی خود را هدر ندهید.

وضعیت مطلوب خود رادر یک جمعه در ده سال دیگر مجسم کنید و به این پرسشها پاسخ دهید:

1- اگرتصمیم به تغییر محل زندگی خود دارید، دوست دارید ده سال دیگر درکجا زندگی کنید؟

2- میل دارید با چه کسی زندگی کنید؟

3- شوق انجام چه کاری را دارید؟ با ذکر جزئیات، از لحظۀ بیداری تا لحظه ای که می خوابید، ساعت به ساعت آن را توصیف کنید. به این ترتیب، تصویر روشنی از یک روز با شکوه را در نظر خود مجسم کنید. هرچه بیشتر جزئیات روز مطلوب خود را با چشم درون ببینید، رؤیاهایتان را بیشتربه واقعیت نزدیک کرده اید. عدۀ زیادی از این تکنیک پیروی کرده و زندگی خود را دستخوش دگرگونیهای شگرفی نموده اند.

با استفاده از این تکنیک می توانید تصویر یک روز ایده آل برای سه ماه – شش ماه- یکسال - پنج سال یا هر تاریخ دیگری که دوست دارید در تصور خود ببینید. اما فراموش نکنید که هدفهائی را که برای ده سال آینده انتخاب می کنید باید با هدفهای پنج سال آتی شما متفاوت باشند زیرا در آیندۀ دورتر شما ازآموخته ها و تجربیات بیشتری بهره مند خواهید بود. پس از آنکه به این ترتیب، برنامۀ آیندۀ خود را طراحی کردید، پنج هدفی را که بر زندگی شما تأ ثیربیشتری خواهد گذاشت و بهترین احساس را در شما به وجود خواهد آورد انتخاب کنید و پس از کنترل، آنها را به گردونۀ کمال منتقل کنید، تا به همراه رسالت وارزشهای زندگیتان، گردونۀ کمال را کامل کرده، موجبی فراهم آورید تا به سوی کمال هدایت شوید.

موضوع بعد: منظم کردن اهداف

با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>