چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

قسمت دهم       راه میانبر به سوی کمال

--------------------------------------------------------------------------------------

گفتیم ، که پرۀ اول گردونۀ کمال همان عبارت یا جمله ای است که مفهوم رسالت شما را در بر دارد و مسیر این گردونه را تعیین می کند. پرۀ دوم هم به ارزشها اختصاص دارد و نیروی مورد نیاز به سوی کمال فردی تأمین میکند و پرۀ سوم، یعنی اهداف، که به عنوان ایستگاههای بین راه تعبیر می شوند که در این بخش از آنها سخن می گوئیم. اهدافی که با ارزشها و رسالت ما همسو و سازگار باشند.

هر تلاش و کوششی حاصل توجه به هدفی شور انگیز است. اما این مشعل اشتیاق تا زمانی فروزان می ماند و راه را برای کار و تلاش روشن می کند که یک جدول زمان بندی شده برای میزان سنجش پیشرفت و پیگیری اهداف وجود داشته باشد.

اگر شما به عنوان یک قهرمان پرش، در مسابقات المپیک شرکت کنید و کسی وجود نداشته باشد که میزان پرش شما را بسنجد، چه احساسی خواهید داشت؟ انسان برای پیگیری هر هدفی، مایل است که میزان پیشرفت و حساب امتیاز خود را بداند.

در هنگام کار یا سایر مقاطع زندگی، افراد با ذوق و شوق روی خط پرتاب می ایستند تا توپ را به سوی هدف نشانه روند، اما چون به انتهای خط می نگرند و هدفی نمی بینند، شور و شوقشان فروکش می کند و ناکام و سرخورده می شوند. البته آنها می توانند توپ را روی خط بازی رها کنند اما نباید انتظار داشت که به هیجان بیایند یا واکنش خوبی داشته باشند زیرا نتیجۀ کارشان هیچ است.

خلاصۀ کلام، لازمۀ تلاش و فعالیت، انگیزه است و برای حراست از آن باید همواره از وضعیت پیشین عملکرد خود با خبر باشیم.

در بخش بعد با گامهای اساسی هدف گذاری آشنا می شویم.

موضوع بعد: پنج گام اساسی برای هدف گذاری مؤثر

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>