سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1388

قسمت چهاردهم     منظم کردن اهداف

در این فصل شما با الگوئی آشنا می شوید که با بهره گیری از آن می توانید اهداف خود را نظم داده و در چارچوب اجرا قرار دهید و آمادگی لازم را برای این سفر در خود به وجود بیاورید.

الگوئی که در این فصل ارائه می شود، سیستم پنج گام نام دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- مشخص کردن چارچوب دقیق عملکرد یا رفتار

در این مرحله، محدودۀ اجرای عملکرد خود را به طور دقیق و روشن تعیین کنید. فضا هائی را در نظر بگیرید که قابل سنجش و اندازه گیری باشند و بتوانند کانون توجه قرار گرفته و فعالیت هایتان را متمرکز کنند.

2- ثبت و یادداشت عملکرد یا رفتار

پیش از تعقیب هر هدفی، وضعیت کنونی خود را نسبت به آن مشخص کنید. برای این کار، به گردآوری سوابق، آمار و ارقام نیاز دارید. مثلاً اگر هدف شما کاهش وزن است در آغاز باید روی ترازو بروید و وزن فعلی خود را ثبت کنید و آن را مبداء کار خود قرار دهید. از این نقطه است که می توانید عملکرد و رفتار خود را زیر نظر گرفته و میزان پیشرفت خود را بسنجید.

3- سهیم کردن دیگران

این بخش، اهمیت ویژه ای دارد و بدین مفهوم است که دنبال کردن یک هدف نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد، بدین منظور از دوستان، خویشاوندان دلسوز و افرادی که به شما توجه دارند در راه رسیدن به هدف، تقاضای یاری کنید.

وقتی هدفی را دنبال می کنید فکر نکنید که می توانید به تنهائی یکه تاز میدان باشید و همۀ کارها را خودتان انجام دهید. پس، از افرادی که به شما علاقمندند تقاضای کمک بگیرید. به راستی با دوری از دیگران و در لاک خود فرو رفتن، چه جهنمی به وجود می آید. و با دوستی با دیگران و همکاری با یکدیگر، چه بهشتی می توانیم بسازیم.

4- هدایت و راهنمایی

وقتی می خواهید هدفی را دنبال کنید، به کسی نیاز دارید که هادی و راهنمای شما باشد. رفتار و عملکرد شما را زیر نظر بگیرد و بر اساس نتایج به دست آمده، شما را تشویق یا توبیخ کند. در  سفری که به سوی برتری های خویش آغاز کرده اید، راهنمائی های لازم در اختیار شما قرار می گیرد و به هر حال، باید خودتان بر کارهایتان نظارت داشته باشید. اگر در این راه، کار خوبی کردید بی درنگ به خود آفرین بگوئید و اگر در انجام کارها تنبلی کردید؛ خود را به مدت یک دقیقه توبیخ کنید و به خود بگوئید که این تنبلی، مورد پسند خودتان هم نبوده است.

موضوع بعد: دنبالۀ همین مطلب

     با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم   

     

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>