چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

 

قسمت پنجم     چگونه رسالت خود را کشف کنیم؟

 

ریچارد با ل، معتقد است، عباراتی که رسالت ما را بیان می کند باید دارای سه بند باشد.

1- بند اول را با تمام جامعۀ بشریت مشترکیم و آن شناخت، اتصال و هماهنگی با نیروی بزرگتر و نیرومندتراز همۀ ماست. همۀ ما با نسیان پا به عرصۀ وجود می گذاریم و پیوسته فراموش می کنیم که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟ زمانی که هشیاری خودرا افزایش دهیم و براین نسیان فائق آییم، کمال فردی خودرا آشکار کرده ایم.

2- بند دوم را نیز با تمام بشریت مشترک هستیم. این معنا که ایثاررا پیشه کنیم  و با رفتار و گفتار خود ، دنیا را برای خود و دیگران بهتر و دلپذیرتر کنیم. و تمام تصمیماتمان آکنده از عشق و ایثار و صداقت و حق شناسی باشد. راستی اگر یک روز صبح، همسرتان سر شما فریاد بکشد و شروع به شکوه و گلایه نماید، شما هم واکنشی مانند او انجام می دهید و حسابش را کف دستش می گذارید یا از خزانۀ بی کران عشق و محبت کائنات بهره می گیرید و به سویش می روید و با لبخند می گوئید: " امید وارم بقیه روزت ازآغازآن بهترباشد."

3- بند سوم تعیین رسالت به شغل وحرفه مربوط است. دردرون هریک ازمااستعدادها ومهارتهای ویژه ای نهفته است که تنها با شکوفا کردن این ذخایرمی توانیم ازکاروتلاش خود لذت ببریم. رسالت شما باید با کاری که شیفتۀ آن هستید همسو و هم جهت باشد. کاری خستگی ناپذیر که به شوق آن صبح از خواب برخیزید و با الهام ازآن تمام قوای خود را به کار بگیرید. به علاوه باید استعداد روانی و جسمانی خود را درآن بجویید.

دکتر بلانکارد می گوید، درطول مدتی که به آموزش مدیران مشغول بودم به افراد زیادی برخوردم  که فاقد صلاحیت و کفایت یک مدیر بوده اند، کسانی که بیشتر مایل بوده اند حرف بزنند تا به حرف دیگران گوش فرا دهند.اینان آمادگی آن را نداشتند که اعتبارات و امتیازات مؤسسه را با کارکنان خود تقسیم کنند. مایل بودم که می توانستم به آنها نزدیک شوم، درآغوششان بگیرم و بگویم،" عزیزانم شما مدیر ساخته نشده اید و از استعداد و مهارت درمدیریت بی بهره اید."

به هرحال رسالت شما چارچوبی است که ارزشها و اهداف والایتان را درخود جای می دهد و حضور شما را دراین کرۀ خاکی توجیه می کند.

به مفهوم رسالت مهاتما گاندی رهبر فقید هند توجه کنید تا مأ موریتی را که او درسراسرزندگیش داشت دریابید. " بدون توسل به خشونت، بی عدالتی را از هیچکس تحمل نخواهم کرد."

رسالت او این بود که به مردمش بیاموزد برای رویارویی با بی عدالتی، نیازی به خشونت نیست و به راستی او با رهانیدن هندوستان اززیر سلطۀ بریتانیا، مأ موریتش را به شایستگی انجام داد.

حال وقت آن رسیده است که شما نیز به عنوان عضوی از جامعۀ بشریت، درچند سطرتوضیح دهید که چه انگیزه ای شما را به کار کنونی واداشته و معیار تصمیم گیری شما درهرلحظه چیست و دلیل واقعی تعقیب اهدافتان کدام است؟

بیشتر مردم به علت نگرشها و ارزشهای منفی که برای خود برگزیده اند موانعی را بر سر راه  

زندگی شاد و رضایتبخش خود پدید آورده اند. بنا براین، برای اینکه این گروه دیده برنیکوئیها، فراوانی ها و شادی های پیرامونشان بگشایند و زندگی خود را به دنیایی شاد و سرشار از نور و روشن بینی بدل کنند، باید به حل مسائل ژرف درونی خود بپردازند.

تعریف رسالت از نظر آنتونی رابینز این ویژگیها را داراست:

1- خلاصه باشد.  2- واژه های مثبت با باراحساسی نیرومند درآن به کاررفته باشد.  

3- در  برگیرنده این موضوع باشد که می خواهید چه کارکنید و چگونه شخصی باشید.

4- ارتباط شما با دیگران را تعیین کند.   5- رفتارتان را درهرروز، هردقیقه و هرلحظه توجیه کند.

نباید رسالت را با هدف اشتباه کنیم و از یاد نبریم که هدف آغاز و پایان دارد، در حالیکه رسالت فرآیند مستمری است که معرف هرلحظه از زندگی ماست.

رسالت دکتر کنت بلانکارد:

" آرزو دارم درعرصۀ حقیقت مطلق، استادی توانا و مهربان باشم و به خود و دیگران کمک کنم تا پیوسته حضورخدا را درزندگی خود احساس کنم".

 

تمرین

 1- به طور خلاصه یک آگهی ترحیم برای خود بنویسید و مشخص کنید که دوست دارید پس از مرگتان چگونه از شما یاد کنند و بازماندگان از زندگی شما چه چیزی بدانند.

2- رسالت خود را در چند سطر تعریف کنید. تعیین رسالت شما نقطۀ درخشان سفرتان به سوی کمال است. بنا برای شاید بهتر باشد تا دراین باره دو سه روزی را در درون خود به کاوش بپردازید و ژرفترین و اساسی ترین نگرشهای خود را کشف کرده تا عبارتی کامل ودرست را به دست بیاورید. برای اطمینان از درستی آن، میتوانید آنرا با سئوالهای زیر بسنجید.

1- آیا عبارتی کوتاه و ساده است؟

2- آیا عبارتی مثبت و با احساسی نیرومند است؟

3- آیا لحظات زندگی را دربر می گیرد؟

4- آیا روابط شما با دیگران را نشان می دهد؟

5- آیا نشان می دهد که چگونه شخصیتی را برای خود می پسندید؟

نخست رسالت خود را در برگ پیش نویس بنویسید و پس از آنکه اطمینان حاصل کردید که درست همان است که می خواهید، آنرا به " گردونۀ کمال" یعنی همان دایره ای که روز اول رسم کردید منتقل کنید.

موضوع آینده: نقش ارزشها در زندگی

 --------------

  با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>