دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

  قسمت هشتم             تفسیر ارزشها

--------------------------------------------------------------------------  

آنتونی رابینز در سمینار دیدار با سرنوشت، این هدف را دنبال می کرد که شرکت کنندگان را به تجدید نظر در ارزشهایشان وادار کند. تا بتوانند مطالب غلطی را که از گذشته در ذهنشان جای گرفته است تغییر دهند و با نظمی خاص، نظام اعتقادی و ارزشی خود را باز سازی کنند.

او می گفت، برخی از مردم، برای دسترسی به ارزشهای غائی خود در زندگی، از قواعد دشواری پیروی می کنند. او از یکی از شرکت کنندگان که شادمانی در ردیف اول ارزشهایش بود پرسید، (تحت چه شرایطی احساس شادی می کند؟) او هم در حالی که فهرست بلند بالائی را نشان می داد گفت، ( هرزمانی که به این اهداف برسم و بتوانم درآمدم را به صد و پنجاه هزار دلار در سال برسانم احساس شادی می کنم.) رابینز گفت، ( بی جهت نیست که چنین احساسی داری، زیرا چنان شرایط سنگینی برای رسیدن به شادی در نظر گرفته ای که عملاً دستیابی به آن برایت غیر ممکن است. چرا تعریف ساده تری از خوشحالی نداری؟ مثلاً هرروز صبح که از خواب بیدار می شوی به خود بگوئی، به خاطر این که نفس می کشم، حتماً روز خوبی را در پیش دارم.)

ما بر حسب قواعد خاصی که برای خود وضع کرده ایم، یک ارزش را تعریف می کنیم، آن را تعبیر و تفسیر می نمائیم و نسبت به آن واکنش نشان می دهیم.

دکتر بلانکار می گوید، از نظر من، ارزش عشق و محبت، برپایه های زیر استوار است:

1- هنگامی که احساس کنم خود و دیگران را دوست دارم.

2- هنگامی که قلبم از عشق لبریز باشد و گرمای آن را حس کنم.

3- مادامی که بتوانم، عشق و محبت دیگران را به سوی خودم جلب نمایم.

او تندرستی را هم به این شکل تعریف می کند:

1- مادام که با تن خود با عشق و احترام رفتار کنم.

2- مادام که از ورزش روزانه غافل نشوم.

هوش و تدبیر هم یکی از ارزشها من است و زمانی از خود خشنودم که پیش از دست زدن به هر کاری، جوانب گوناگون آن را بررسی کنم.

موضوع بعد: تمرین

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>