شنبه 23 آذر‌ماه سال 1387

قسمت دوم:  مشکلات چه هستند؟

مشکلات چیزهایی هستند که ما آنها را برای خود بوجود آورده ایم و در درون خود داریم. حال اگر بتوانیم چیزهایی را که مشکل می نامیم تشخیص دهیم، دیگر انیکه اینها چه هستند مهم نیست. این مشکلات همگی با خود اثری دارند که ما به آن انرژی منفی می گوییم. به نظر ما اکثر چیزها جامد و بی حرکت هستند در صورتیکه همین چیزهای جامد هم در حال حرکتند. زیراآنها از مولکول تشکیل شده اند، اتم ها، الکترونها، نوترونها، پروتونها….

وقتی مولکول یک جسم را تجزیه و تحلیل می کنیم می بینیم که نهایتاً آنها از ذرات بنیادی تشکیل شده اند و با شکستن مولکول شاهد آزاد شدن انرژی زیادی هستیم.

دل هر ذره ای که بشکافی                    آفتابیش در میان بینی

و نکته ای را که از این مطلب نتیجه می گیریم این است که همه چیز ما انرژی است.

به عنوان مثال وقتی شما در حال تماشای تلویزیون هستید صرفنظر از اینکه این دستگاه دارای انرژی است، این ابزار به وسیله انرژی الکتریکی شروع به کار می کند. قبل از روشن کردن تلویزیون شما هرچه در اطاق به اطرفتان امواج و انرژی هایی که پیرامون را احاطه کرده اند نمی بینید ولی آیا این دلیلی است که شما آن را انکار کنید؟

تلویزیون را روشن می کنید و این دستگاه به وسیله آنتن امواجی را که در اطراف ما هستند و تا این لحظه دیده نمی شدند بصورت تصویر و صدا به ما نشان می دهد. وقتی شما تلویزیون خود را بر روی کانال خاصی تنظیم می کنید، این دستگاه صدا و تصاویری را که مربوط به آن شبکه خاص است با طول موج و فرنکاس مخصوص دریافت می کند و به شما نشان می دهد. با تعویض کانال، شما تصاویر و صداهای دیگری را دریافت می کنید و می توانید این کار را تا جایی که بتوانید برنامه مورد علاقه خود را پیدا کنید، ادامه دهید. در این مثال ما توانستیم با یک دستگاه گیرنده، امواجی را که در اطراف ما بودند و برای ما قابل لمس، قابل دیدن و یا قابل شنیدن نبودند به شکلی پدیدار کنیم که برای چشم و گوش ما قابل دیدن و شنیدن با شند.

حال خودتان را در نظر بگیرید که به عنوان یک گیرنده در حال جذب امواج و ارتعاشات اطراف خود هستید. این امواج می توانند مثبت یا منفی باشند. شما با یک دستگاه کنترل از راه دور به تلویزیون خود فرمان می دهید که کانال مورد نظرتان را به شما نشان دهد و این دستگاه فرمان را به گیرنده تلویزیون می دهد و این گیرنده از میان همه امواج موجود در اطرافتان، فقط امواجی را انتخاب می کند که شما خواسته اید تا تصویر مورد علاقه شما را نشان دهد و به بقیه امواج پیرامونتان کاری ندارد و تا زمانی که شما تصمیم نگیرید که کانال را عوض کنید این گیرنده فقط تصاویر مربوط به همان کانال را پخش می کند.

بدین ترتیب متوجه می شویم که مشکلات همان انرژی های منفی هستند که ما به زندگی جذب می کنیم و ذهن ما پس از پردازش و ترجمه آن به ما می گوید: اوضاع بدتر شد. اگر شما در طول زندگی عادت کرده اید که فقط به مشکلات فکر کنید و امواج منفی را جذب نمایید در اصل گیرنده خود را روی کانالی تنظیم کرده اید که دوست ندارید هیچ صدا و تصویری از آن بشنوید یا ببینید. شما می توانید خیلی ساده و تقریبا در زمانی بسیار کوتاه کانال را عوض کنید و به کانالی بروید که به آن علاقمند هستید. دستگاه کنترل از راه دور شما در حقیقت همان تصاویری هستند که شما در ذهن خود مجسم می کنید. ذهن شما ارتعاشات مربوط به آن کانال را به کائنات می فرستد و کائنات هم در جواب آن امواجی را برای شما می فرستد که با آن بتوانید کانال مورد نظر خود را ببینید. اگر شما بدون دقت و کنترل، به ذهن خود اجازه دهید که هر کانالی که می خواهد به شما نشان دهد، دیگر نمی توانسد توقع داشته باشید که به آرزوهایتان برسید. این کار مثل این است که کنترل تلویزیون را به یک بچه بدهید. این بچه هنگام بازی با این دستگاه کانالها را تغییر می دهد ولی معلوم نیست کانال مورد نظر شما در آنها باشد، مثل اینکه شما هنگام رانندگی در یک بزرگراه ناگهان فرمان اتومبیل خود را رها کنید. این اتومبیل اگر به ماشینهای اطراف خود برخورد نکند، دیر یا زود منحرف می شود و با برخورد به تل خاکی یا فرو رفتن در گودالی از حرکت باز می ایستد. در چنین موقعیتی اگر شما بگویید چرا چنین شد؟ جای بسی تعجب است. برنامه ریزی ذهن هم دقیقا به مانند در دست گرفتن فرمان اتومبیل و هدایت آن به سمت و سویی است که خودمان می خواهیم. تا زمانی که ما فرمان را به حال خود رها کنیم و منتظر عواقب آن باشیم، نتیجه ای جز ویرانی و شکست حاصل نخواهد شد. اما زمانی که فرمان اتومبیل را با دو دست خود بگیریم و نگذاریم از راه اصلی منحرف شود به طور قطع در پایان راه به سر منزل مقصود خواهیم رسید.

این جمله را به خاطر بسپارید: شما مشکلی ندارید فقط فکر می کنید که مشکل دارید.

ادامه دارد…   

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>