چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387

 

قسمت سی و چهارم       اندیشه و تجسم (2)

بیایید نقش افکار را به عنوان اشیاء،در به دست آوردن مال و ثروت بررسی کنیم.

اگر خود را در حال کسب درآمد فراوان مجسم کنید و به طور منظم و بدون توجه به مشکلات پیش رو ،به آن انرژی مثبت بدهید،رفته رفته اعمال و رفتارتان بر اساس این تصویر شکل می گیرد و این ایده و آرمان بر وجودتان حاکم می شود.در همین شرایط ،اگر سه یا چهار تماس تلفنی کاری در طول روز داشتید حال ممکن است این تماسها به پانزده یا بیشتر افزایش یابد و در نهایت خود را در حال ذخیره ثروت می بینید.افکارتان کم کم به سمت و سوی کسب ثروت متمایل می شود و این ذهنیّت ، افرادی را به سوی شما می کشاند که نگرشهای شما را تقویت و حمایت کنند.

به سوی اطلاعات و مهارتهایی کشیده می شوید که پیش از شما افراد موفق از آن بهره برده اند.به هر حال تمام تجربیات زندگیتان بر اساس تصاویری که از فراوانی و وفور نعمت در ذهن دارید شکل می گیرند.همهء این فرآیند از یک چیز سرچشمه می گیرد : اندیشه.

عکس این موضوع هم صادق است یعنی اگر در ذهنتان ،خودرا فردی فقیر مجسم کنید و هر روز بر اساس این تصاویر ذهنی دست به عمل بزنید،افرادی را به سوی خود جذب می کنید که همگی فقیر و بینوا هستند. به خواندن مقاله هایی گرایش پیدا می کنید که در بارهء افراد ناموفق و شکست خورده است.این دیدگاه نمی گذارد موقعیّت هایی را که برایتان پیش می آید بیازمایید.افراد موفق را خوش شانس مادرزادی تلقی می کنید و این طرز تفکر،تمام موقعیّت ها را از شما می گیرد و شما را به بن بست می کشاند.

تقریباٌ هر عملی که از شما سر می زند،ناشی از تصویری است که از پیش در ذهن خود ساخته اید.اگر خود را یک سخنران ناتوان و درمانده احساس کنید،در مقابل جمع،دست و پای خود را گُم می کنید و با برچسبِ (کمرو) بر پیشانی خود،سعی می کنید رفتار خود را توجیه کنید.در حقیقت افراد کمرو،در ژرفای وجود خود احساس ضعف می کنند و خود را ناتوان تر از آن می یابند که بتوانند در زندگی خود،دگرگونی واقعی پدید آورند.این افراد تا زمانی که تصاویر ناشی از کمرویی را در ذهن خود مجسم می کنند و مادام که خود را جسور و بی باک نپندارند بر اساس همان نگرش قبلی دست به عمل می زنند.

بدون توجه به موقعیّت زندگیتان ،باید به این حقیقت واقف شوید که شما ، نویسنده- تهیّه کننده- فیلمبردار و کارکردانِ ذهنی زندگی خود هستید و همواره بر مبنای این فیلم که در ذهن خود ساخته اید عمل می کنید.اگر یک کارشناس به موقعیت فعلی شما نگاه کند،به راحتی می تواند از ظواهر امر،فیلمی را که شما در ذهن خود برای زندگیتان ساخته اید،بدون راهنمایی شما ببیند.از وضع ظاهریتان گرفته تا سطح تندرستی- تغذیه- میزان دارایی- روابط اجتماعی و غیره...،همه در این فیلم دیده می شوند.

شما به طور قطع نمی توانید بدون استفاده از اندیشه،از احساسی برخوردار شوید.رفتارهایتان از احساس شما سرچشمه می گیرد و احساستان هم به اندیشهء شما متکی است.بنا بر این،برای تغییر رفتارتان،ابتداء باید بر روی چیزهایی کار کنید که در اندیشه و هشیاری شما نهفته است.به محض این که افکارتان بر اساس خواسته هایتان طراحی شود،احساسها و هیجانها و در پی آن رفتار مناسب برای تحقق آن شکل می گیرد.خلاصه کلام این که،هر آنچه را که باور کنید به چشم خواهید دید.

با استفاده از کتاب باور کنید تا ببینید.اثر دکتر وین دایر باتغییرات لازم

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>